JobThai
นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาและสินค้าเพื่อสุขภาพ
Benefits
1. วันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศ 2. วันหยุดพักร้อนประจำปี 3. ประกันสังคม 4. ประกันสุขภาพ 5. อื่นๆ ตามประกาศบริษัท
zero position en
Contacts
บริษัท กีฬาไทยพาณิชย์ จำกัด
เลขที่ 8 ซอยลาดพร้าว 54/1 ถนนลาดพร้าว
Wang Thonglang Wang Thonglang Bangkok 10310
Directions
รถเมล์ลงป้ายโชคชัย 4 หากมาจากบางกะปิเดินขึ้นมาทางปากทางลาดพร้าวประมาณ 300ม. หากมาจากปากทางลาดพร้าว ข้ามถนนแล้วเดินย้อนขึ้นมาทางปากทางลาดพร้าว รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ลงสถานีโชคชัย 4