เราเป็นผู้นำในงานนวกรรมโลหะสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ Architectural Metals - Metals Engineering โดยใช้ Stainless Steel และโลหะอื่น พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีจักรกลชั้นสูงในการแปรรูปโลหะให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ผลงานของเรามีอยู่ทั่วไป เช่น สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRTA , สนามบินสุวรรณภูมิ , ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ, โรงแรม, คอนโด และบ้านพักอาศัย
เรามีระบบพัฒนาคุณภาพและการตรวจสอบแบบต่อเนื่อง เพื่อสนองความพึ่งพอใจของลูกค้าเป็นที่ตั้ง และถือเสมือนพนักงานทุกคนเป็นลูกค้าซึ่งกันและกัน เราได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : : 2015
สวัสดิการ
 • 1. โบนัสประจำปี
 • 2. ปรับค่าจ้างประจำปี
 • 3. เบี้ยขยันประจำเดือน
 • 4. เบี้ยเลี้ยง
 • 5. ค่ากะ
 • 6. กองทุนประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน
 • 7. กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ
 • 8. ทุนการศึกษาบุตร
 • 9. เงินรางวัลพนักงานดีเด่นขยันประจำปี
 • 10. เงินสงเคราะห์ช่วยค่าทำศพสำหรับพนักงาน บิดา มารดา คู่สมรส
 • 11. ชุดยูนิฟอร์ม
 • 12. หอพักพนักงาน
 • 13. รถรับ-ส่ง พนักงาน
 • 14. พักร้อนประจำปี
 • 15. วันหยุดตามประเพณี
 • 16. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
ติดต่อ
บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
44/9 หมู่ 5 ถนนเทพารักษ์
Bangphli Yai Bang Phli Samut Prakan 10540
เว็บไซต์: www.thapanin.com
ใช้งานแผนที่