JobThai
ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน จากบริษัทชั้นนำในด้านเครื่องมือแพทย์ทางการได้ยินโดยเฉพาะเครื่องช่วยฟังและประสาทหูเทียม บริษัท โวลต้าเมดิกซ์ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่ประสบปัญหาการได้ยิน เราเชื่อมั่นว่าประสาทหูเทียมสามารถแก้ปัญหาการได้ยินของผู้ที่สูญเสียการได้ยินได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท้าทายที่ทำให้เราไม่หยุดที่จะพัฒนาค้นคว้าเทคโนโลยีการได้ยินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมาโดยตลอด
Benefits
- ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
zero position en
Contacts
Voltamedic Co., Ltd.
โครงการสเตเดี้ยมวัน 849/52 ถนนพระราม 6
Wang Mai Pathum Wan Bangkok 10330
Directions
รถไฟฟ้า BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ