ผู้ผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็งส่งออกและผลิตอาหารจำหน่ายภายในประเทศ ภายใต้แบรนด์ "พรานทะเล"
ก่อตั้ง พ.ศ.2523 ปัจจุบันมีพนักงาน 5,000 คน
บริหารจัดการภายใต้ระบบมาตรฐานสากล
ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยระดับประเทศ ปี 2546-2552(กระทรวงแรงงาน)
ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปี 2551-2552(กระทรวงแรงงาน)
ได้รับรางวัลผู้ส่งออกไทยดีเด่น ปี 2551 (กระทรวงพาณิชย์)
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
 • - การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
 • - โบนัสตามผลประกอบการประจำปี
 • - ชุดฟอร์มพนักงาน
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี (เพิ่มตามอายุงาน)
 • - เงินรางวัลสำหรับพนักงานที่มีสถิติการมาทำงานดีเด่น
 • - หอพัก
 • - รถรับ-ส่ง
 • - โรงอาหารราคาควบคุม
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - เงินช่วยเหลืองานแต่ง งานบวช งานศพ
 • - กีฬาภายใน ภายนอก
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • - ฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
The Union Frozen Products Co., Ltd.
1259, 1094/10 ถนนวิเชียรโชฎก
Mahachai Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000
เว็บไซต์: www.ufp.co.th, www.prantalay.com