JobThai
เกาะช้างลากูน ปริ้นเซส (Kohchanglagoon Princess)
โรงแรมที่พักติดทะเล มี 150 ห้อง ดำเนินการมามากกว่า 20 ปี เดิมชื่อเกาะช้างลากูนรีสอร์ท
Benefits
ที่พัก อาหาร วันหยุดเดือนละ 4 วัน ประกันสังคม ลากิจ ลาคลอด วันหยุดประจำปีตามกฏหมายแรงงานกำหนด มีทิปและเบี้ยขยัน
zero position en
Contacts
เกาะช้างลากูน ปริ้นเซส (Kohchanglagoon Princess)
7/5 หมู่ 4
Ko Chang Ko Chang Trat 23170