มากกว่า 25 ปีที่ บริษัท อิมเม็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้บุกเบิกการผลิตและจำหน่าย
กระเบื้องแก้วและโมเสกแก้วสำหรับงานตกแต่งบ้านที่โดดเด่นและทันสมัยทั้งส่งออกและ
ขายในประเทศ บริษัทฯ มีความประสงค์จะคัดเลือกคนรุ่นใหม่ ไฟแรงเพื่อร่วมงาน
Benefits
 • 1. เสื้อฟอร์ม, รองเท้าเซฟตี้
 • 2. ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ
 • 3. ประเมินผลงานและปรับเงินเดือนประจำปี
 • 4. โบนัส
 • 5. เงินเบิก, เงินกู้กองทุนบริษัท
 • 6. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
 • 7. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
 • 8. กระเช้าเยี่ยมไข้
 • 9. ค่าล่วงเวลา(OT), ค่าข้าว
 • 10.ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 11.งานเลี้ยงปีใหม่ และอื่นๆ ฯลฯ
 • 12.อื่นๆ ตามกฏหมายแรงงานกำหนด
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อิมเม็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
134-135
Bang Sue Bang Sue Bangkok 10800
See Map