บริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำในการออกแบบ ผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร และเครื่่องตกแต่ง ประเภทเซรามิก ชนิดพอร์ซเลน และชนิดโบนไชน่า ส่งจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก ซึ่งใช้เครื่องหมายการค้า "PATRA" มาเป็นเวลากว่า 20 ปี ได้ดำเนินการขยายกำลังการผลิต มีความต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อมาร่วมงานดังนี้
Benefits
 • * สวัสดิการทั่วไป
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
 • - ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม
 • - โบนัส
 • - เงินกู้ฉุกเฉิน
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • - วันหยุดประเพณี
 • - ของขวัญเยี่ยมคลอด / ของขวัญเยี่ยมเจ็บป่วย
 • - ของขวัญวันเกิด
 • - งานเลี้ยงวันเกิดบริษัทฯ
 • - งานกีฬาสี
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • * สำหรับสำนักงานกรุงเทพ
 • - ค่าคอมมิชชัน ( งาน PC ขายห้างฯ )
 • * สำหรับโรงงานสระบุรี
 • - รถบัสรับส่งพนักงาน ( พื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน )
 • - ชุดพนักงาน - เงินช่วยเหลือค่ารองเท้า
 • - ร้านค้าสวัสดิการ
 • - โรงอาหารข้าวเปล่าฟรี อาหารราคาสวัสดิการ
 • - OT / ค่ากะ / เบี้ยขยัน / ค่ายอดงาน / ค่าเป้าหมายงาน
Contacts
บริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด
สำนักงาน ( อาคาร 208 กรุงเทพ ) , โรงงาน 54 หมู่ 1
Nong Pling Nong Khae Saraburi 18140
See Map