JobThai
5A Fintech Co.,Ltd.
ประกอบกิจการให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้คำปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์เกี่ยวกับทางการเงิน การตลาด รวมไปถึงกิจกรรมการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (ยกเว้นโปรแกรมเว็บเพจและเครือข่าย)
Benefits
-ประกันสังคม -วันหยุดตามโครงสร้างของบริษัท -กิจกรรมทีมสัมพันธ์ -โบนัสทุกไตรมาส (บางตำแหน่งงาน) -ค่าเข้ากะ (บางตำแหน่ง) -เบี้ยขยัน -โบนัสของทีมประจำปี
Contacts
5A Fintech Co.,Ltd.
G Tower ชั้น 33 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9
Huai Khwang Huai Khwang Bangkok 10310
Directions
MRT Rama 9