บ.วิศวกิจพัฒนา จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2522 เป็นบริษัทชั้นนำ ในการสร้างประกอบชิ้นส่วน, แปรรูปโลหะ (Steel Fabrication) และ ติดตั้งในส่วนโครงสร้างและเครื่องจักร (Erection and Equipment Installation) สำหรับอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า, โรงปิโตรเคมี, โรงกลั่นน้ำมัน, งานเหมือง, โรงปูนซีเมนต์ เป็นต้น
โดยเน้นการส่งออกเป็นหลัก มีฐานลูกค้าอยู่ในกลุ่มประเทศ อเมริกา ยุโรป และเอเชีย บริษัทได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001, OHSAS 18001, S stamp, U stamp, N&R stamp, and CWB โดยมียอดขายมากกว่า 1,500 ล้านบาท ต่อปี มีโรงงานทั้งหมด 6 โรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ใน 2 เขตอุตสาหกรรมหลัก คือ ปทุมธานี และชลบุรี และมีพนักงานกว่า 1,500 คน
* ทำงานวัน จ-ส เวลา 08.00-17.00 น.
Benefits
 • - ชุดฟอร์มพนักงาน,อุปกรณ์ Safety
 • - รถ รับ - ส่ง พนักงาน
 • - เบี้ยขยัน
 • - เบี้ยบ้านพัก
 • - เบี้ยเลี้ยง
 • - เบี้ยอยู่เวร
 • - เบี้ยชดเชยค่าข้าว
 • - เบี้ยเดินทาง
 • - ค่าอาหารทำงานล่วงเวลา
 • - OT / Bonus / Budget
 • - สัมมนาประจำปี
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - เงินกู้ “ โครงการห่วงใยชาว Vipco “
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันสังคม
 • - ประกันชีวิต
 • - ประกันสุขภาพ
 • - ของขวัญเยี่ยมไข้
 • - ทุนการศึกษาพนักงาน,บุตรพนักงาน
 • - เงิน Advance,เงินเกษียณอายุ
 • - ของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่ทำงานครบ 10,20,30 ปี
Contacts
บริษัท วิศวกิจพัฒนา จำกัด (VIPCO)
42 ,52 หมู่7 ถ.ปทุม-ลาดหลุมแก้ว
Lat Lum Kaeo Lat Lum Kaeo Pathum Thani 12140
See Map