JobThai
บริษัทเราเป็นบริษัท Start up ที่ก่อตั้งขึ้นโดยผู้บริหาร Generationใหม่ สร้างขึ้นมาเพื่อจัดการงานก่อสร้างอย่างครบวงจร ระบบควบคุมการเบิกจ่ายผู้รับเหมา ตัดปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงาน เราเป็นตัวกลางที่ให้ผู้รับเหมาเสนอราคางานก่อสร้างให้เจ้าของงาน โดยเรามีหน้าที่บริหารงานก่อสร้าง ตรวจหน้างาน ควบคุมการเบิกจ่าย รวมไปถึงการรับประกันงานหลังส่งมอบ เรากำลังมองหาบุคคลากรที่มีความสามารถ เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรง เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง เพื่อช่วยกันพัฒนาองค์กรให้เติบโตไปด้วยกัน
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -โบนัสสิ้นปี -วันหยุดเทศกาล -Work from Home บางตำแหน่ง
zero position en
ติดต่อ
บริษัท โกรโฮม โปรเจ็คท์ จำกัด
455/3 บิซ พัฒนาการ-อ่อนนุชตัดใหม่ Biz Pattanakarn-Onnut ถ. พัฒนาการ
Prawet Prawet Bangkok 10250