บริษัท ไอเดีย คอนเน็คท จำกัด ( Idea Connect Co., Ltd )
ผู้นำในธุรกิจด้านสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ และสื่อมัลติมีเดีย ที่มีความมั่นคง ถึง 10 ปีได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำอาทิเช่น ปตท Pedigree Boonthavorn เป็นต้น มีความประสงค์ที่จะรับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีศัยกภาพพร้อมที่จะเรียนรู้ เพื่อเข้ามาร่วมงานกับทางบริษัทจำนวนมาก ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
Benefits
  • - เงินเดือนประจำ
  • - ค่าคอมมิชชั่น
  • - ค่าโทรศัพท์มือถือ
  • - ค่าพาหนะ
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันสุขภาพ AIA
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไอเดีย คอนเน็คท จำกัด ( Idea Connect Co., Ltd )
888/26 ถนนศรีนครินทร์
Pattanakarn Suan Luang Bangkok 10250