JobThai
Quantum biotec
ผู้พัฒนาด้านนวัฒกรรมและเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ กลุ่มธุรกิจอาหาร,เคมีอาหาร,สารสกัดที่มุ่งเน้นเชิงนวัฒกรรมนาโน ต่างๆ เรามุ่งมั่นดำเนินกิจการ อย่างมั่นคงและเจริญก้าวหน้า ปัจจุบันต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ จำนวนมาก
Benefits
1.สวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด 2.ทำงานจันทร์-ศุกร์ 3.โบนัสประจำปี 4.ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม / เป็นบางกรณี 5.เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน 6.เงินช่วยเหลืองานบวชพนักงาน / บุตรพนักงาน 7.ค่าน้ำมันเดินทาง (บางตำแหน่ง) 8.วันหยุดตามประเพณีอย่างน้อย 15 วัน 9.วันหยุดพักร้อน 6-10 วัน 10.การฝึกอบรม ตามตำแหน่งงาน 11.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 12.เบี้ยขยัน (บางตำแหน่ง)
zero position en
Contacts
Quantum biotec
141 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
Khlong Nueng Khlong Luang Pathum Thani 12120
Directions
รถเมล์ สาย 29,39,510 ( ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)