JobThai
บริษัท 3พี ดีไซด์ จำกัด
ประกอบกิจการด้านการผลิตงานป้าย งานพิมพ์อิงค์เจ็ท indoor outdoor ครบวงจร และผลิตโครงสร้างบูธเอ็กซ์ซิบิสชั่น Setup ให้เช่าแผ่นพื้นเวที
ติดต่อ
บริษัท 3พี ดีไซด์ จำกัด
501/4-6-8 หมู่ที่ 3
Khu Khot Lam Luk Ka Pathum Thani 12130