JobThai
ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสารเคมี อุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
Benefits
-ส่วนลดสินค้าราคาพนักงาน -เสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน -ลาพักร้อน 6 วันต่อปี -ประกันสังคม -ประกันอุบัติเหตุ -ตรวจสุขภาพประจำปี -โบนัสตามผลประกอบการ -Sale Commission -กิจกรรมบริษัทประจำปี -ค่าเดินทางกรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด -ค่าที่พักกรณีปฎิบัติงานต่างจังหวัด -ค่าล่วงเวลา(OT) -ค่าน้ำมัน/ค่าสึกหรอ -ให้สิทธิการลาในกรณีพิเศษ เช่น ลาสมรส ลารับปริญญา -อบรมภายใน/ภายนอก -กิจกรรมสันทนาการ เช่นงานปีใหม่ ฯลฯ
zero position en
Contacts
บริษัท โกลบอล เจเนติกส์ จำกัด (สาขานครราชสีมา)
888/67 โครงการแผ่นดินทอง 12 หมู่ที่ 4
Chai Mongkhon Mueang Nakhon Ratchasima Nakhon Ratchasima 30000
Directions
โครงการแผ่นดินทอง 12 แยกสวนสัตว์นครราชสีมา ประตู 2 ทางเข้าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี