JobThai
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย - รับสมัครโฟร์แมน / วิศวกรหน้างาน ควบคุมงานที่กำหนด วางแผนงานไปตามงวดงานและจบงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย - มีความรับผิดชอบต่องาน - มีวินัยในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
Benefits
- ปรับเงินเดือนประจำปี - โบนัสประจำปี / เบี้ยขยัน - ค่าล่วงเวลาทำงาน - ประกันสังคม
zero position en
Contacts
61 Construction Design Phuket Co., Ltd.
19/285
Si Sunthon Thalang Phuket 83110