บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ดำเนินโครงการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (HOT ROLLED COILS) เป็นรายแรกในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2533 โดยใช้เงินลงทุนกว่า 13,000 ล้านบาท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 13,000 ล้านบาทและมีกำลังการผลิตสูงสุด 2.4 ล้านตันต่อปี บริษัทฯ เริ่มทำการผลิตครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 โดยมีโรงงานตั้งอยู่ ณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Benefits
 • 1. เงินรางวัลประจำปี(โบนัส)
 • 2. การปรับเงินค่าแรงประจำปี
 • 3. เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านของพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำโรงงานบางสะพาน
 • 4. เงินพิเศษสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำโรงงานบางสะพาน
 • 5. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ (ในประเทศและต่างประเทศ)
 • 6. เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต
 • 7. ชุดเครื่องแบบพนักงาน
 • 8. การตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี
 • 9. ค่ารักษาพยาบาล
 • 10. การประกันภัยหมู่ เช่น การประกันสุขภาพ อุบัติเหตุและเสียชีวิต เป็นต้น
 • 11. โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
 • 12. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5-10 % ของค่าแรง (ตามอายุงาน)
 • 13. สหกรณ์ออมทรัพย์
 • 14. เงินค่ากะ
 • 15. ทุนการศึกษา
 • 16. รางวัลพนักงานดีเด่น และรางวัลอายุการทำงาน
 • 17. การอบรม ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • 18. รถรับ-ส่งพนักงาน
 • 19. ห้องสมุดประจำบริษัท
 • 20. งานรื่นเริงประจำปี
 • 21. กิจกรรมกีฬาทั้งภายในและภายนอก
 • 22. กองทุนเงินทดแทนและประกันสังคม
 • 23. กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
 • 24. ห้อง Fitness และกิจกรรมกีฬาตลอดปี
 • 25. ปฏิบัติงานวันจันทร์-วันศุกร์
 • 26. วันหยุดประเพณี 15 วันต่อปี
 • 27. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6,8,10 วัน (ตามอายุงาน/สะสมได้)
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
9 ม.7
Mae Ramphueng Bang Saphan Prachuap Khiri Khan 77140
See Map