JobThai
บริษัท ทีเอชเอส พาร์คกิ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด
ปัจจุบันบริษัท ทีเอชเอส พาร์คกิ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด ถือเป็นผู้นำระบบจอดรถอัตโนมัติในประเทศไทย เรามีระบบจอดรถอัตโนมัติที่ติดตั้งแล้วเสร็จและอยู่หลายโครงการ ด้วยจำนวนช่องจอดไม่น้อยกว่า 8,000 คัน โดยมีบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโครงการ ชั้นนำในเมืองไทยให้การยอมรับ เลือกใช้และติดตั้ง โดยระบบจอดรถอัตโนมัตินั้น มีส่วนช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโครงการ เป็นการใช้พื้นที่ในโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดเวลาให้กับผู้ใช้งานไม่เสียเวลาในการหาที่จอดรถ เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ลดการสิ้นเปลืองพลังงานและลดการเกิดมลพิษ ทั้งนี้ บริษัท ทีเอชเอส พาร์คกิ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดเพื่อยกระดับมาตรฐาน สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ให้กับวงการธุรกิจก่อสร้าง และตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนในสังคมเมือง
Benefits
บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนที่จูงใจและสวัสดิการที่ดี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม (IPD) - ประกันชีวิตแบบกลุ่ม กรณีอุบัติเหตุ - เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ (อุปสมบท,สมรส,เสียชีวิต) - ตรวจสุขภาพประจำปี - โบนัส (ตามผลประกอบการ) - ปรับเงินประจำปี (ตามผลการประเมิน)
Contacts
บริษัท ทีเอชเอส พาร์คกิ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด
40/14 หมู่ 12 อาคารบางนาทาวเวอร์ ซี ชั้น 20 ถนนบางนา-ตราด กม.6
Bang Kaeo Bang Phli Samut Prakan 10540