JobThai
RM Material Supply
บริษัทเปิดดำเนินกิจการด้านบรรจุภัณฑ์ มากว่า 10 ปีโดยร่วมมือกับ Partner ทางการผลิตสินค้า และบรรจุภัณฑ์ แบบครบวงจร ที่มีมาตรฐานการผลิตตามมาตรฐานสากลทั้งระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจให้กับทางลูกค้า ผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์, รับบรรจุสินค้า, บรรจุภัณฑ์, งานกล่อง, งานซอง, งาน Shrink, งาน Sticker
Benefits
1. OT 2. เบี้ยขยัน 3. ประกันสังคม 4. เครื่องแบบพนักงาน 5. วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจำปี 6. โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
Contacts
RM Material Supply
88/9 หมู่ที่ 20 ซ.โรงน้ำแข็งไกรวัลวัฒนา ถ.เทพารักษ์
Bang Phli Yai Bang Phli Samut Prakan 10540
Directions
https://www.google.co.th/maps/dir//%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1+%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A5+%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94+88%2F9+%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88+20+%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2+5+%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5+%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88+%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B5+%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3+10540/@13.6008343,100.6978835,21z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x311d5ea5535292bb:0xfa39a9564805184f!2m2!1d100.6977918!2d13.6009788!3e0?hl=th