JobThai
บริษัท เวลตี้ ม็อกกี้ อินโนเวชั่น จำกัด มีจุดเริ่มต้นในปี 2018 จากกลุ่มทาสแมวที่เล็งเห็นปัญหาสุขภาพของแมวจากทรายแมวในท้องตลาดปัจจุบัน โดยทรายแมวที่มีในประเทศไทยเป็นทรายแมวที่นำเข้าจากต่างประเทศมากกว่า 90% กลุ่มผู้ก่อตั้งจึงสนใจอยากพัฒนาทรายแมวที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแมว อีกทั้งเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศและยังสามารถส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้อีกด้วย โดยหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งเป็นนักวิจัยด้านวัสดุจากธรรมชาติ ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการแปรรูปวัตถุดิบการเกษตรในประเทศไทยให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง กลุ่มผู้ก่อตั้งจึงร่วมกันคัดสรรวัตถุดิบจนได้พบว่า 'มันสำปะหลัง' คือวัตถุดิบที่มีศักยภาพสูงที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นทรายแมวได้ หลังจากร่วมกันวิจัยและพัฒนามากว่า 2 ปี จึงประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทรายแมวจากมันสำปะหลังไทย เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ที่มีคุณภาพสูงให้กับผู้เลี้ยงแมว ด้วยจุดมุ่งหมายที่ต้องการนำเสนอสินค้านี้สู่ตลาดทรายแมวและดำเนินการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มคุณภาพ รวมถึงต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นในอนาคต จึงได้ก่อตั้ง บริษัท เวลตี้ ม็อกกี้ อินโนเวชั่น จำกัด ขึ้นในปี 2020 ในนามผู้ผลิตและจำหน่ายทรายแมวจากมันสำปะหลังไทย 100% เจ้าแรกและเจ้าเดียวในโลก ภายใต้แบรนด์ HIDE & SEEK
zero position en
Contacts
Wealthy Moggie Innovation Co., Ltd.
49/53 ซอยวิภาวดี 64 แยก 17
Thalat Bang Khen Lak Si Bangkok 10210
Directions
https://goo.gl/maps/Md2JxEdjApEnXGbu9