มูลนิธิรักษ์ไทย (ในฐานะสมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ) เป็นองค์การสาธารณกุศลที่ดำเนินงานในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2522 เพื่อให้เกิดประชาคมเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับ สิทธิและความเสมอภาคโดยมุ่งเน้นภารกิจด้านการส่งเสริมศักยภาพชุมชนให้เกิด ทางเลือกอาชีพ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การป้องกันโรคเอดส์และช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและครอบครัว การส่งเสริมด้านการศึกษา รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ดังนี้
Benefits
 • 1. ประกันสังคม
 • 2. ประกันชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุกลุ่ม (เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามเงื่อนไข)
 • 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 4. เงินเดือน เดือนที่ 13
 • 5. การปรับเงินเดือนประจำปี
 • 6. สวัสดิการเยี่ยมไข้
 • 7. สวัสดิการของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
 • 8. การจัดงาน/กิจกรรมกรณีครบเกษียณอายุ
 • 9. สวัสดิการเงินกู้ (เงินกู้ฉุกเฉิน, เงินกู้เพื่อการศึกษา, เงินกู้ซื้อคอมพิวเตอร์ และสวัสดิการเงินกู้ซื้อที่อยู่อาศัย ธอส.)
 • หมายเหตุ: ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์
 • เวลาเข้างาน
 • 07.00-16.00 น.
 • 08.00-17.00 น.
 • 09.00-18.00 น.
There are currently no positions available.
Contacts
มูลนิธิรักษ์ไทย ( Raks Thai Foundation )
185 ซ.ประดิพัทธ์ 6 ถนนประดิพัทธ์
Khaeng Phaya Thai Phaya Thai Bangkok 10400
Directions
 • สำนักงานกรุงเทพฯ ใกล้ BTS อารีย์ , สะพานควาย (ลง BTS อารีย์ สามารถเดินทางเข้าซอยพหลโยธิน 11 ได้) รถเมล์ที่ผ่านหน้าซ.ประดิพัทธ์ 6 สาย 52,524,97,3,117,90
 • ID Line : hrraksthai
See Map