JobThai
วีลาล่าเริ่มต้นจากการให้บริการตรวจ DNA ที่บ้าน จากนั้นจึงขยายบริการเราไปสู่การทดสอบ Screening และ Longevity ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของตนเองได้อย่างละเอียดยิ่งขึ้นและเริ่มการเปลี่ยนแปลงเพื่อดูแลสุขภาพตนเองให้ดียิ่งขึ้น
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • โบนัสตามผลประกอบการ
  • zero position en
    Welala Co.,Ltd
    อาคารเกษรทาวเวอร์ ชั้น 26 เลขที่ 127 ถนน ราชดำริ
    Lumphini Pathum Wan Bangkok 10330