กลุ่มบริษัท ยูนิ-ท้อป เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายในครัวเรือนที่ได้มาตรฐาน Poly-Brite บริษัทฯมีความประสงค์ รับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความมุ่งมั่น และกระตือรือร้น เพื่อรองรับธุรกิจที่เติบโตขึ้น เข้าร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
Benefits
  • - ผลตอบแทนประจำปี ,เบี้ยขยัน
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - รถรับส่ง
  • - ประกันสังคม-กองทุนเงินทดแทน
  • - ยูนิฟอร์ม
  • - สิทธิ์ซื้อสินค้าของบริษัทในราคาพนักงาน
Contacts
บริษัท ยูนิ-ท้อป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1387 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว
Phlapphla Wang Thonglang Bangkok 10310
See Map