กลุ่มบริษัท ยูนิ-ท้อป เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายในครัวเรือนที่ได้มาตรฐาน Poly-Brite บริษัทฯมีความประสงค์ รับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความมุ่งมั่น และกระตือรือร้น เพื่อรองรับธุรกิจที่เติบโตขึ้น เข้าร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
Benefits
- ผลตอบแทนประจำปี ,เบี้ยขยัน - ตรวจสุขภาพประจำปี - รถรับส่ง - ประกันสังคม-กองทุนเงินทดแทน - ยูนิฟอร์ม - สิทธิ์ซื้อสินค้าของบริษัทในราคาพนักงาน
Contacts
บริษัท ยูนิ-ท้อป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1403 หมู่บ้าน ทาวน์ อิน ทาวน์ (ซอย 3/4)ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว
Phlapphla Wang Thonglang Bangkok 10310
See Map