เอ็มมีเน้นซ์ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายธุรกิจการแพทย์และสุขภาพ ซึ่งก้าวสู่ปีที่ 45 ใน พ.ศ. 2559 แบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ Dental กลุ่มธุรกิจ Medical Healthcare กลุ่มธุรกิจ Machinery&Packaging และกลุ่มธุรกิจ Safety โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย กับพันธมิตรทางการค้ามากกว่า 30 แบรนด์ ซึ่งครอบคลุมช่องทางการจำหน่าย ตั้งแต่โรงพยาบาล คลินิก ร้านขายยา และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วประเทศ และมีทีมบริการหลังการขายคอยดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การบริการมีความรวดเร็ว ด้วยปรัชญาบริษัท "The Promise of Health" "คำมั่นสัญญาที่จะมอบสุขภาพที่ดี ให้แก่ผู้บริโภคและสังคม" ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรของการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว
สวัสดิการ
  • ประกันสุขภาพกลุ่ม
  • เครื่องแบบพนักงาน
  • เงินช่วยเหลือค่าน้ำมัน(ตามระเบียบของบริษัท)
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • เงินรางวัลประจำปี(ตามระเบียบของบริษัท)
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-15 วัน ตามอายุงาน
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สิทธิในการซื้อสินค้าของบริษัทฯในราคาพิเศษ
ติดต่อ
บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5 ซอยประชานุกูล 3 ( รัชดา 66 ) ถนนรัชดาภิเษก
Bang Sue Bang Sue Bangkok 10800
เว็บไซต์: www.eminence.co.th
ใช้งานแผนที่