บริษัทแม่คือ โรงเลื่อยจักรชัยประดิษฐ์ ได้แบ่งกิจการออกเป็นบริษัทลูกดังนี้ บริษัท ซีเอ็มวู้ดโปรดักท์ บริษัทเวอร์เด้มอนทาน่าล๊อกโฮมส์ ร้านอาหารเวอร์มอนทาน่าเรสเทอร์รองท์ บริษัทซี.เอ็ม.โฟล้ดติ้งโฮมส์ จำกัด
สวัสดิการ
สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม มีเงินเดือนประจำ ปรับทุกปี โบนัสทุกปี ลากิจ ลาพักร้อนได้ ร้านอาหาร ได้รับเงินเดือนประจำ มีทิปต่างหาก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โรงเลื่อยจักรชัยประดิษฐ์ จำกัด
21/6 ม. 3
Na Di Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000
เว็บไซต์: www.cmpallet.com, www.cmwoodproduct.com
ใช้งานแผนที่