บริษัทแม่คือ โรงเลื่อยจักรชัยประดิษฐ์ ได้แบ่งกิจการออกเป็นบริษัทลูกดังนี้
บริษัท ซีเอ็มวู้ดโปรดักท์
บริษัทเวอร์เด้มอนทาน่าล๊อกโฮมส์
ร้านอาหารเวอร์มอนทาน่าเรสเทอร์รองท์
บริษัทซี.เอ็ม.โฟล้ดติ้งโฮมส์ จำกัด
Benefits
  • สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม มีเงินเดือนประจำ ปรับทุกปี
  • โบนัสทุกปี ลากิจ ลาพักร้อนได้
  • ร้านอาหาร ได้รับเงินเดือนประจำ มีทิปต่างหาก
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท โรงเลื่อยจักรชัยประดิษฐ์ จำกัด
21/6 ม. 3
Na Di Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000
See Map