บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Harmony Electronics (Thailand) Co.,Ltd., is a manufacturer of 'Electronics Part' which promoted by BOI since 1989 year, is now on expanding and looking for new canidates for the following positions.
Benefits
โบนัส, ค่าตำแหน่ง, เบี้ยขยัน, ค่าอาหาร, ค่ากะ, เครื่องแบบพนักงาน, ตรวจสุขภาพประจำปี, พักร้อนปีละ 6 -10 วัน, เงินช่วยเหลือฌาปนกิจฯ, เงินช่วยเหลือทุนการศึกษาบุตร, หอพัก, อบรมสัมมนาฯ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
66 ม.5 ถ.เขางู-เบิกไพร
Boek Phrai Ban Pong Ratchaburi 70110