บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Harmony Electronics (Thailand) Co.,Ltd., is a manufacturer of 'Electronics Part' which promoted by BOI since 1989 year, is now on expanding and looking for new canidates for the following positions.
Benefits
  • โบนัส, ค่าตำแหน่ง, เบี้ยขยัน, ค่าอาหาร, ค่ากะ, เครื่องแบบพนักงาน, ตรวจสุขภาพประจำปี, พักร้อนปีละ 6 -10 วัน, เงินช่วยเหลือฌาปนกิจฯ, เงินช่วยเหลือทุนการศึกษาบุตร, หอพัก, อบรมสัมมนาฯ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
66 ม.5 ถ.เขางู-เบิกไพร
Boek Phrai Ban Pong Ratchaburi 70110