เป็นบริษัทผู้ประกอบและติดตั้งประตู - หน้าต่าง UPVC ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานการรับรองจากสมาคมต่างๆ ในภาคพื้นยุโรป
มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน เพื่อรองรับอัตราการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีตำแหน่งดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
  • ชุดเครื่องแบบพนักงาน,ตรวจสุขภาพประจำปี,โบนัสปีละ 2 ครั้ง, ประกันสังคม,กองทุนทดแทน,งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีและประกันภัยกลุ่ม
  • หมายเหตุ :
  • ค่าคอมมิชชั่น, ค่าน้ำมัน, ค่าเสื่อมสภาพรถและค่าโทรศัพท์ (เฉพาะตำแหน่ง)
ติดต่อ
บริษัท เกอฮาวส์ ลิฟวิ่ง จำกัด
55 ซอยเสรีไทย 87 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
Min Buri Min Buri Bangkok 10510
เว็บไซต์: www.gehause.com
ใช้งานแผนที่