บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
เราเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำ ที่ดำเนินธุรกิจศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ซึ่งเป็นศูนย์สรรพสินค้าแบบครบวงจร ที่มีความมั่นคง สวัสดิการดี มีความประสงค์รับสมัครงานในตำแหน่งดังนี้
Benefits
  • ครบถ้วนระดับบริษัทมหาชน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
55 อาคารซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์
Nong Bon Prawet Bangkok 10250
See Map