JobThai
เราเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำ ที่ดำเนินธุรกิจศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ซึ่งเป็นศูนย์สรรพสินค้าแบบครบวงจร ที่มีความมั่นคง สวัสดิการดี มีความประสงค์รับสมัครงานในตำแหน่งดังนี้
- ทำงาน 5 วัน - พักร้อน - โบนัส - ปรับค่าจ้างประจำปี - ค่ารักษาพยาบาล - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสหกรณ์ออมทรัพย์ - ห้องอาหารสำหรับพนักงาน - ห้องออกกำลังกายสำหรับพนักงาน
zero position en
บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
55 อาคารซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์
Nong Bon Prawet Bangkok 10250