บริษัท เยนเนอรัล เพาเวอร์ แมคคานิค จำกัด
เป็นผู้แทนนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม ด้านส่งกำลังหลายประเภท เช่น มอเตอร์เกียร์ , เกียร์ทดรอบ , อินเด็กซิ่งเกียร์ , ครัชเบรคลม , ครัชเบรคไฟฟ้า , คับปิ้ง , ทอร์ค ลิมิเตอร์ เป็นต้นโดยเป็นผู้นำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมโดยตรงจากต่างประเทศ ซึ่งสินค้าทั้งหมดเป็นสินค้าที่มีคุณภาพจากประเทศไต้หวัน เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานของลูกค้า
Benefits
  • เงินเดือนประจำ/ คอมมิชชั่น/ ประกันอุบัติเหตุประกันสังคม / สวัสดิการอื่นๆ
  • There are currently no positions available.
    Contacts
    บริษัท เยนเนอรัล เพาเวอร์ แมคคานิค จำกัด
    69/23 หมู่ 6 ถ.กิ่งแก้ว ซ.54 10540
    See Map