สมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย
สมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการในการเผยแพร่ข้อมูล และสร้างความเข้าใจอันดีและถูกต้องต่อสาธารณชนอันเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรมประเภทนี้ พร้อมทั้งเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเสนอแนะข้อมูลที่ได้จากสมาชิกให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นข้อมูลในการที่จะกำหนดนโยบายของรัฐที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้
Benefits
  • - ค่ารักษาพยาบาล
  • - ประกันสังคม
  • - ชุดฟอร์ม
There are currently no positions available.
Contacts
สมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย
อาคารพญาไทพลาซ่า ห้องหมายเลขJ เลขที่ 128/123 ชั้น 11 ถนนพญาไท
Thung Phayathai Ratchathewi Bangkok 10400
See Map