JobThai
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2508 แม้จะเป็นคณะที่มีประวัติไม่ยาวนานนักเมื่อเทียบกับคณะอื่นในมหาวิทยาลัย แต่ก็นับได้ว่าได้มีการวางรากฐานที่ดีในระยะเริ่มต้น เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจาก "มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์" ทั้งในด้านทุนทรัพย์และบุคลากร และยังมีผู้เชี่ยวชาญไทยที่ผ่านการฝึกอบรมจากรประเทศสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักรอีกจำนวนหนึ่งด้วย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นสถาบันที่อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ในปัจจุบันได้รับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (เป็นนักศึกษาแพทย์ประมาณ 150 คน และนักศึกษาพยาบาลอีก 150 คนต่อปี) ระดับหลังปริญญาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้องมีโครงการปริญญาเอก โครงการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ และสาขาย่อยเฉพาะทาง รวมทั้งการวิจัยด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีบุคลากรในคณะฯ หลายท่านที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติในสาขาวิทยาศาสตร์และรางวัลแม็กไซไซด้วย โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ให้บริการในลักษณะเป็นศูนย์รับปรึกษาผู้ป่วยตลอดจนให้การรักษาและแนะนำแก่คนไข้ทุกระดับ การที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญประกอบกับเครื่องมือต่าง ๆ ที่เป็นเทคโนโลยีทันสมัย ทำให้การรักษาคนไข้ที่มีปัญหาซับซ้อน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ซึ่งเป็นศูนย์การแพทย์ที่มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ยังพร้อมที่จะให้การรักษาและฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาต่าง ๆ ด้วย สำหรับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ถือกำเนิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาทบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีพระราชประสงค์ให้มีสถานพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ ระดับโรงเรียนแพทย์ จ.สมุทรปราการซึ่งเป็นจังหวัดที่มีภาคอุตสาหกรรมจำนวนมาก และเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนผู้ใช้แรงงาน ซึ่งมีรายได้น้อยเพื่อเข้าถึงบริการสาธารณสุขมากขึ้น เป้าหมายของคณะฯ คือการผลิตบุคลากรทางการแพทย์สาขาต่าง ๆ พยาบาลและบุคลากรอื่นทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ เรายังเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้การดูแลรักษาแบบองค์รวม การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและสามารถทำงานในชุมชนได้
Benefits
ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit) ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี) ตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้) ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
Contacts
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 111 หมู่ที่ 14
Bang Pla Bang Phli Samut Prakan 10540
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer