ห้างหุ้นส่วนจำกัด คีแมค ตั้งเมื่อปี 2522 ผลิตและจัดจำหน่าย เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต , เครื่องพิมพ์บาร์โค๊ตพร้อมแปะ ,เครื่องปิดฉลาก , เครื่องป้อนฉลาก ซอง ถุง รวมถึงวัสดุสิ้นเปลือง สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ต้องการรับบุคลากรเข้าร่วมทีมงานเพื่อ นำเสนอขายสินค้าให้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
Benefits
- ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ - เสื้อฟอร์มพนักงาน - ของขวัญคลอดบุตร - ของขวัญแต่งงาน - เงินช่วยเหลืองานศพคนในครอบครัว - ตรวจสุขภาพประจำปี - โบนัสประจำปี - ปรับเงินเดือนประจำปี - เบี้ยขยัน - เงินคืนพักร้อน (กรณีพักร้อนเหลือ) - ค่าโทรศัพท์ - ค่า Commission - ค่าน้ำมัน - ค่าสึกหรอ - เบี้ยเลี้ยต่างจังหวัด (กรณีไปต่างจังหวัด) วัน - เวลาปฏิบัติงาน วันทำงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 น.-17.00น.
There are currently no positions available.
Contacts
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คีแมค
298 ถนนสามวา ระหว่างซอยสามวา 12-14
Bangchan Khlong Sam Wa Bangkok 10510
See Map