ห้างหุ้นส่วนจำกัด คีแมค ตั้งเมื่อปี 2522 ผลิตและจัดจำหน่าย เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต , เครื่องพิมพ์บาร์โค๊ตพร้อมแปะ ,เครื่องปิดฉลาก , เครื่องป้อนฉลาก ซอง ถุง รวมถึงวัสดุสิ้นเปลือง สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ต้องการรับบุคลากรเข้าร่วมทีมงานเพื่อ นำเสนอขายสินค้าให้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
Benefits
 • - ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
 • - เสื้อฟอร์มพนักงาน
 • - ของขวัญคลอดบุตร
 • - ของขวัญแต่งงาน
 • - เงินช่วยเหลืองานศพคนในครอบครัว
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - โบนัสประจำปี
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี
 • - เบี้ยขยัน
 • - เงินคืนพักร้อน (กรณีพักร้อนเหลือ)
 • - ค่าโทรศัพท์
 • - ค่า Commission
 • - ค่าน้ำมัน - ค่าสึกหรอ
 • - เบี้ยเลี้ยต่างจังหวัด (กรณีไปต่างจังหวัด)
 • วัน - เวลาปฏิบัติงาน
 • วันทำงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 น.-17.00น.
There are currently no positions available.
Contacts
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คีแมค
298 ถนนสามวา ระหว่างซอยสามวา 12-14
Bangchan Khlong Sam Wa Bangkok 10510
See Map