บริษัท นที ออดิท จำกัด
งานบริการทางบัญชี , งานจดทะเบียนทางธุรกิจ , ที่ปรึกษาทางบัญชีและภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี
บริษัทยินดีให้การสนับสนุนด้านความรู้ความสามารถดังนี้
สนับสนุนการอบรมในหลักสูตร ผู้สอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี หรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ
สนับสนุนการฝึกอบรมจากสำนักงาน (In house Training) ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างดี
ส่งเสริมด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
เก็บชั่วโมงฝีกหัดงานสอบบัญชีได้
ขี้นทะเบียนผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีให้
Benefits
  • ตามกฏหมาย
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท นที ออดิท จำกัด
1055/524 อาคารสเตททาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม
Silom Bang Rak Bangkok 10500
See Map