กลุ่มบริษัทในเครือฯ THAI KOON STEEL GROUP
เราเป็นผู้นำด้านการผลิตท่อเหล็กรูปพรรณ โซ่เหล็ก และเหล็กฉากคุณภาพ มีกำลังการผลิตมากกว่า 200,000 ตัน และมูลค่าการจำหน่ายมากกว่า 4,000 ล้านบาท/ปี ทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้ระบบรับรองคุณภาพ ISO 9001 : 2008
เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ บริษัทฯมีความประสงค์จะรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่พร้อมก้าวไปข้างหน้า และเติบโตไปพร้อมบริษัทฯ ดังนี้
Benefits
 • - เบี้ยขยัน
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี
 • - เพิ่มวันพักร้อนตามอายุงาน
 • - โบนัส
 • - เครื่องแบบพนักงาน
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - เบี้ยเลี้ยง
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - ประกันสุขภาพ
 • - เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
 • - เงินทำขวัญบุตรเกิดใหม่
 • - เงินช่วยเเหลืองานมงคลสมรส
 • - ท่องเที่ยวประจำปี
 • - ประกันสังคม
 • - กองทุนเงินทดแทน ฯลฯ
Contacts
บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด
299-300 หมู่ 9 ถ.สุขสวัสดิ์
Bang Chak Phra Pradaeng Samut Prakan 10130