JobThai
ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2559 โดยการรวมกลุ่มของวิศวกรไทย ที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขาวิศวกรรม ได้แก่ ซอฟท์แวร์ ขนส่งและโลจิสติกส์ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และ ไอที รวมทั้งมีการศึกษาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อดำเนินกิจการงานบริการด้านการพัฒนาระบบไอทีเพื่อตอบโจทย์ในการบริหารจัดการระบบขนส่ง ระบบโบริษัทของเราได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ - บริษัทของเราตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีรถขนส่งสาธารณะเข้าถึงอย่างสะดวก และอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ลาดพร้าว 101 ทำให้พนักงานสามารถเดินทางมาที่ทำงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว. - เรามีที่จอดรถฟรีสำหรับพนักงานภายในบริษัท เพื่อให้พนักงานสามารถมาทำงานโดยไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดรถ. - เราได้จัดตั้งมุมชงกาแฟให้บริการพนักงาน ซึ่งเป็นสถานที่ที่พนักงานสามารถพักผ่อนได้ในช่วงเวลาพักเบรค ปิดกว้างและเปิดอาสในการรับคนเข้าทำงาน - เราเปิดโอกาสให้นักศึกษาจบใหม่และบุคลากรที่ไม่มีประสบการณ์เข้าร่วมทีมงานของเรา - เรายินดีรับสมัครทุกเพศสภาพ เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในทุกด้าน - เรามีระบบสอนงานที่ช่วยให้พนักงานใหม่ได้เรียนรู้และเข้าใจงานของเราได้อย่างรวดเร็ว - เรามีโปรแกรมอบรมและพัฒนาความรู้ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง ให้พนักงานพัฒนาทักษะ - เราเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วมศึกษาดูงานภายนอก เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และนำความรู้มาใช้ในการพัฒนางานของเราอย่างต่อเนื่อง - เรามีระบบประเมินผลงานที่เป็นระบบ เพื่อพัฒนาการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เรายังสนับสนุนการทำงานแบบ Hybrid ซึ่งให้พนักงานทำงานทั้งในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพให้กับพนักงาน ความสัมพันธ์ที่ดีและรับฟังกัน - เราทำงานร่วมกันเป็นทีมและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ช่วยสร้างความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมการทำงานที่มีประสิทธิภาพของทีม - ผู้บริหารในองค์กรของเรามีความเข้าถึงง่าย พวกเขาเปิดให้บริหารจัดการและสนับสนุนทีมงานในการประสบความสำเร็จของโครงการและงานที่กำหนด - เราจัดท่องเที่ยวประจำปี เพื่อให้พนักงานได้พักผ่อนและสร้างความผ่อนคลาย นอกจากนี้ เรายังจัดกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ในแต่ละแผนก เช่น เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีและเพิ่มความสนุกสนานในที่ทำงาน
Benefits
สวัสดิการต่าง ๆ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสังคม - ปรับเงินเดือน ประจำปี - เบิกค่ารักษาพยาบาล - โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
Contacts
บริษัท ทรานส์โค้ด จำกัด
1999/29 หมู่บ้านดิสทริคศรีวรา ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)
Phlapphla Wang Thonglang Bangkok 10310
Directions
รถไฟฟ้าสีน้ำเงิน 36ก 122 รถแอร์ รถสองแถว 1062
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer