เราเป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์ฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2523 ดำเนินธุรกิจประเภทสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม ประกอบด้วยเสื้อผ้าบุรุษ สตรี เด็ก และชุดว่ายน้ำ โดยได้รับลิขสิทธิ์ให้เป็นผู้ผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นที่รู้จักและนิยมกันทั้งในและต่างประเทศ เช่น ARROW, LACOSTE , BSC , ARENA , STREAM LINE , ELLE เป็นต้น ปัจจุบันเรามีฐานการผลิตที่กรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค 3 สาขา คือ สาขาจังหวัดลำพูน สาขาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ฯ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และสาขานิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
บริษัทมุ่งมั่นในการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ ตลอดจนระบบการผลิตให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล จึงต้องการบุคลากรเข้าร่วมงานจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท
Benefits
 • 1.การปรับค่าจ้างประจำปี
 • 2.โบนัสประจำปี
 • 3.ห้องสมุด โรงอาหาร สปอร์ตคลัป กิจกรรมประจำเดือน
 • 4.เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีคุณพ่อคุณแม่ของพนักงานเสียชีวิต หรือตัวพนักงานเสียชีวิต
 • 5.เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีบ้านพักได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมหรือไฟไหม้
 • 6.กระเช้าเยี่ยมกรณีเจ็บป่วยเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • 7.ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 8.ทุนการศึกษาบุตร
Contacts
บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด ( มหาชน )
666 ถนนพระราม 3
Bang Phongphang Yan Nawa Bangkok 10120
Website: www.pg.co.th
Directions
 • - BTS สถานีช่องนนทรี > ต่อ BRT สถานีสาทร > ลงสถานีวัดดอกไม้
 • - BTS สถานีตลาดพลู > ต่อ BRT สถานีราชพฤกษ์ > ลงสถานีวัดดอกไม้
 • - รถประจำทาง สาย 205, 89, 35 ฯลฯ
See Map