บริษัทฯดำเนินกิจการผลิตสารเคมีอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีจากยุโรป
Benefits
  • - เบี้ยขยัน
  • - รถรับส่ง
  • - ข้าวกลางวัน
  • - ค่าอาหาร
  • - ชุดยูนิฟอร์ม
  • - ค่ากะ
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ทุนการศึกษาบุตร
  • - ประกันสังคม และ อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท คอร์เนลโพลิเมอร์ จํากัด
548 หมู่4 ซอย9 ถ.พัฒนา1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
Phraekasa Mueang Samut Prakan Samut Prakan 10280
See Map