บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 35 ปี ปัจจุบันมีโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดคุณภาพในเขตกรุงเทพและปริมณฑล'บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 35 ปี ปัจจุบันมีโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดคุณภาพในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
Benefits
 • - เงินช่วยเหลือค่าที่พัก
 • - ค่ารักษาพยาบาลครอบครัวของพนักงาน
 • - ของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วยหรือคลอดบุตร
 • - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานถึงแก่กรรม
 • - ประกันสังคม
 • - กองทุนเงินทดแทน
 • - ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 • - โบนัส
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี ฯลฯ
Contacts
บริษัท โฮมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
541 ถ.ศรีนคริทร์
Suan Luang Suan Luang Bangkok 10250
Directions
 • รถเมล์สายที่ผ่าน : 145 207
 • แอร์พอร์ตลิ้งค์ : สถานีหัวหมาก
 • รถไฟ : สถานีหัวหมาก
See Map