JobThai
ด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี ในการดำเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายน้ำตาลทรายอย่างครบวงจร โดยใช้ความได้เปรียบในเชิงวัตถุดิบและการมีภูมิประเทศที่เหมาะสมมีการวางแผนและปฏิบัติการเชื่อมโยงกลไกด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, FSSC 22000 , ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 17025, HALAL, GMP, HACCP มีบริษัท เคบีเอส เทรดดิ้ง จำกัด ,บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด, บริษัท เคบีเอส เคนแอนด์ชูการ์ จำกัดและบริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัทมีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคลากรที่พร้อมร่วมสร้างความสำเร็จยั่งยืนและเติบโตเคียงคู่กับเรา
Benefits
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัส - เบี้ยขยัน - บ้านพัก - ค่าน้ำมัน - ชุดฟอร์มพนักงาน - ประกันสุขภาพ - ทุนการศึกษา
- รถรับ-ส่งนักเรียน (บุตรพนักงาน) - ค่าโทรศัพท์ - ทำงานล่วงเวลา - เงินกู้ยืมฉุกเฉิน - กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ - สวัสดิการร่วมแสดงความยินดีแต่งงาน - สวัสดิการร่วมแสดงความยินดีคลอดบุตร - งานสังสรรค์ประจำปี และอื่นตามกฎหมายกำหนด ฯลฯ
15 Positions
Contacts
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
โรงงานน้ำตาลครบุรี 289 ม.13 บ้านสระหลวง ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 โรงงานน้ำตาลสีคิ้ว 168 ม.6 บ้านมอดินแดง ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140
Chorakhe Hin Khon Buri Nakhon Ratchasima 30250