ด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี ในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทราย ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015, FSSC 22000:2010, ISO 14001:2015, OHSAS 18001, ISO/IEC 17025, HALAL, GMP, HACCP ซึ่งมีบริษัท เคบีเอส เทรดดิ้ง จำกัด ,บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัดและบริษัท เคบีเอส เคนแอนด์ชูการ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัทกำลังขยายกิจการเพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านธุรกิจ มีความประสงค์รับบุคลากรเพื่อร่วมสร้างความสำเร็จในการขยายธุรกิจ และเติบโตเคียงคู่กับเรา
Benefits
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - โบนัส
 • - เบี้ยขยัน
 • - บ้านพัก
 • - ค่าน้ำมัน
 • - ชุดฟอร์มพนักงาน
 • - ประกันสุขภาพ
 • - ทุนการศึกษา
 • - รถรับ-ส่งนักเรียน (บุตรพนักงาน)
 • - ค่าโทรศัพท์
 • - ทำงานล่วงเวลา
 • - เงินกู้ยืมฉุกเฉิน
 • - กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
 • - สวัสดิการร่วมแสดงความยินดีแต่งงาน
 • - สวัสดิการร่วมแสดงความยินดีคลอดบุตร
 • - งานสังสรรค์ประจำปี และอื่นตามกฎหมายกำหนด ฯลฯ
11 Positions
1.
Oct 12, 2019
พนักงานส่งเสริมเกษตร-นักเกษตร
pinlocation
Nakhon Ratchasima
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
2.
Oct 12, 2019
วิศวกรไฟฟ้า (Senior)
pinlocation
Nakhon Ratchasima
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
3.
Oct 12, 2019
เจ้าหน้าที่วางแแผนงานซ่อมบำรุง
pinlocation
Nakhon Ratchasima
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
4.
Oct 12, 2019
หัวหน้าแผนกสินเชื่อ (สีคิ้ว)
pinlocation
Khon Buri, Nakhon Ratchasima
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
5.
Oct 12, 2019
พนักงานสินเชื่อ
pinlocation
Khon Buri, Nakhon Ratchasima
salary icon
ตามโครงสร้าง
6.
Oct 12, 2019
วิศวกรเคมี
pinlocation
Khon Buri, Nakhon Ratchasima
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
7.
Oct 12, 2019
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และฝึกอบรม พื้นที่สีคิ้ว
pinlocation
Si Khio, Nakhon Ratchasima
salary icon
ตามตกลง
8.
Oct 12, 2019
เจ้าหน้าที่ค่าจ้างและสวัสดิการ
pinlocation
Khon Buri, Nakhon Ratchasima
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
9.
Oct 12, 2019
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นที่สีคิ้ว
pinlocation
Si Khio, Nakhon Ratchasima
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
10.
Oct 12, 2019
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
pinlocation
Watthana, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
11.
Oct 12, 2019
เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศ
pinlocation
Watthana, Bangkok
salary icon
พิจารณาตามประสบการณ์
Contacts
289 หมู่ 13
Chorakhe Hin Khon Buri Nakhon Ratchasima 30250
Tel.: 044-448-017 ต่อ 169-132 (โรงงาน), 02-725-4888 (สำนักงานใหญ่)
Fax: 044-448-500
Website: www.kbs.co.th