บริษัท โฟร์ตี้ทู สยามเมดิแคร์ จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน เครื่องมือแพทย์ มานานกว่า 30 ปี
เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานของบริษัทฯ ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
  • รถรับส่งพนักงาน
  • ประกันสังคม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ฝึกอบรมภายนอก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โฟร์ตี้ทู สยามเมดิแคร์ จำกัด
77/37 ซ. เสนานิคม 1 ถ.พหลโยธิน
Chankasem Chatuchak Bangkok 10900
เว็บไซต์: www.siammedicare.com