ผู้ผลิตและจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน เครื่องมือแพทย์ มานานกว่า 30 ปี
เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานของบริษัทฯ ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
Benefits
  • รถรับส่งพนักงาน
  • ประกันสังคม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ฝึกอบรมภายนอก
0 Position
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
Contacts
77/37 ซ. เสนานิคม 1 ถ.พหลโยธิน
Chankasem Chatuchak Bangkok 10900
Tel.: 08-1441-5174, 02-941-7750 - 2 ต่อ 112
Fax: 02-561-2628