บริษัท จีโอเทคอินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท จีโอเทค อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายและให้บริการ จำหน่ายเครื่องมือ เครื่องจักร ทางด้านอุตสาหกรรมจากต่างประเทศ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตสินค้านั้นๆ จากประเทศอเมริกา, ยุโรปและอื่นๆ ต้องการรับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ
Benefits
  • ประกันสังคม
  • คอมมิชชั่น (เฉพาะฝ่ายขาย)
  • การอบรม
  • โบนัส
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ค่าน้ำมัน, ค่าสึกหรอ
  • ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ เมื่อทำงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนด
  • ค่าคอมมิชชั่นสำหรับพนักงานขาย
Contacts
บริษัท จีโอเทคอินเตอร์เทรด จำกัด
10/3 หมู่11 ถนนนวลจันทร์
Nuan Chan Bueng Kum Bangkok 10230