ผลิตชิ้นส่วนโลหะอิเล็คทรอนิก เครื่องใช้ไฟฟ้า และยานยนต์
Fine Components Thailand was incorporated in 2000 to meet worldwide demand for fine blanking precision metal parts for automotive and electronic industries.
In keeping with our corporate strategy to be in the forefront of technology, we have invested in the latest fine blanking press and technology to enhance our services.
Our facilities are one of the most advanced and sophisticated in the region.
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - ชุดฟอร์มพนักงาน
  • - ค่าทำงานล่วงเวลา(โอที)
  • - รถรับส่งพนักงาน
  • - ค่ากะ
  • - ค่าอาหารกลางวัน
  • - Incentive
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไฟน์ คอมโปรแนนท์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
600 หมู่.4
Ma Kham Khu Nikhom Phatthana Rayong 21180
See Map