บริษัท ซุปเปอร์โกลฟอินดัสตรี จำกัด
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายถุงมือแม่บ้านทั้งในและต่างประเทศ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ BRC Consumer Products มีความมั่นคงและก้าวหน้า กำลังต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการขยายงาน ซึ่งมีตำแหน่งดังนี้
สวัสดิการ
  • - โบนัสประจำปี
  • - ประเมินประจำเดือน
  • - สวัสดิการอื่นๆ ตามกฏหมาย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซุปเปอร์โกลฟอินดัสตรี จำกัด
49 หมู่ 14 ถ.สุวินทวงศ์
Krathumrai Nong Chok Bangkok 10530