บริษัท จัดหางานและอบรมนักบัญชี จำกัด
บริษัทฯ ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับจัดหางาน, ทดสอบและอบรมทางด้านบัญชีเฉพาะนักบัญชีให้กับบริษัทชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย (เข้าสู่ปีที่ 6, มีลูกค้าที่เป็นสมาชิกประมาณ 600 บริษัทในประเทศไทย)
สวัสดิการ
ภายใต้นโยบายของบริษัทลูกค้าชาวญี่ปุ่นที่เข้าร่วมสัมภาษณ์ โดยทางบริษัทมีลูกค้าที่เป็นสมาชิกประมาณ 600 บริษัทในประเทศไทย (ได้แก่ กรุงเทพฯ, อยุธยา, สมุทรปราการ, ชลบุรี, ระยอง และอื่นๆ) * * * ตารางการทดสอบและอบรมที่ประกาศจะมีการเปลี่ยนแปลงสม่ำเสมอก็ต่อเมื่อได้รับการแนะนำจากบริษัทลูกค้าชาวญี่ปุ่น * * *
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท จัดหางานและอบรมนักบัญชี จำกัด
อาคารศุภาคาร ชั้น 4 ห้อง 4ซี 04, 723 ถนนเจริญนคร
Khlong Ton Sai Khlong San Bangkok 10600
เว็บไซต์: www.actrec.com
ใช้งานแผนที่