JENBUNJERD CO., LTD.
บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด (JENBUNJERD CO., LTD) บริษัทผู้นำทางความคิดของธุรกิจจัดเก็บ ยกย้ายในอาเซียน ทำชีวิตให้ง่ายขึ้นด้วยสินค้าที่หลากหลาย รังสรรค์ขึ้นจากเทคโนโลยีทันสมัยกับประสบการณ์ธุรกิจที่ยาวนาน ประกอบด้วยความชำนาญด้านการสรรหาและจัดซื้อ การบริหารการจัดส่งและคำมั่นในคุณภาพ เจนบรรเจิดพร้อมเสมอที่จะส่งมอบความพึงพอใจให้ลูกค้าผ่านอุปกรณ์จัดเก็บ ยกย้าย เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของท่าน ... เราตอบสนองความต้องการของท่านได้อย่างเบ็ดเสร็จ
ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังขยายงานเพื่อรองรับธุรกิจใหม่ เปิดรับผู้มีความสามารถ มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ร่วมงานกับเราในตำแหน่งต่อไปนี้
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สวัสดิการยืดหยุ่น
 • โบนัสประจำปี
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • รางวัลอายุงาน
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • ประกันอุบัติเหตุหมู่
 • ค่าตรวจสุขภาพประจำปี
 • ค่าอบรม/พัฒนาตนเอง
 • ค่าปรับวุฒิการศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
 • ** มุ่งเน้นการบริหารผลตอบแทนตามความสามารถ
ติดต่อ
บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด
359 ถนนบอนด์สตรีท ( แจ้งวัฒนะ 33 )
Bang Phut Pak Kret Nonthaburi 11120
เว็บไซต์: www.jenbunjerd.com
ใช้งานแผนที่