บริษัท เฮลิก วาสเซอร์ ฟูด โปรดักส์ จำกัด
เปํนบริษัทจำหน่ายเครื่องดื่มยี่ห้อ จินเจน หังโจว ฯลฯ
Benefits
  • เงินเดือนตามประสบการณ์
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เฮลิก วาสเซอร์ ฟูด โปรดักส์ จำกัด
77/168 อาคารสินสาทร ชั้น 38 A ถนนกรุงธนบุรี
Khlong Ton Sai Khlong San Bangkok 10600