บริษัท เกียวโตอีเลคตริคไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เกียวโตอีเลคตริคไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ไทย - ญี่ปุ่น ได้รับการส่งเสริม การลงทุนจาก BOI
สวัสดิการ
  • - โบนัส
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - เบี้ยขยัน
  • - ยูนิฟอร์ม
  • - รถรับส่ง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เกียวโตอีเลคตริคไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
45 หมู่ 12 ซ.สหมิตร 2 ถ.ลาดกระบัง
Sisa Chorakhe Noi Bang Sao Thong Samut Prakan 10540
เว็บไซต์: www.kyotoelectricwire.com
ใช้งานแผนที่