บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ประสาน ประเภทน๊อคดาวน์ มากกว่า 52 ปี จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ซึ่งได้รับมาตรฐานการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 , ISO 14001 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
Benefits
  • 1. รถรับ - ส่ง พนักงาน
  • 2. เบี้ยขยันประจำเดือน และประจำไตรมาส
  • 3. โบนัสประจำปี
  • 4. สหกรณ์ออมทรัพย์ /กองทุนเงินกู้ยืม
  • 5. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • 6. มีค่าตำแหน่ง ค่าครองชีพ ค่ากะ
  • 7. กระเช้าเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
  • 8. กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอส.พี.เอส.อินเตอร์เทค จำกัด
99 หมู่ 2 ถนนสุวินทวงศ์
Khlong Nakhon Nueang Khet Mueang Chachoengsao Chachoengsao 24000
Website: www.spsthai.com
See Map