บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านการบริการขนส่งวัสดุอันตราย ขนส่งสารเคมี ขนส่งข้ามแดน ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์พิเศษอื่น ๆ ซึ่งดำเนินธุรกิจมาแล้วเป็นเวลาเกือบ 30 ปี ปัจจุบันมีความต้องการรับสมัครพนักงานเพิ่มเพื่อ support งานในบริษัท
Benefits
  • - มีเงินเดือนประจำ + สวัสดิการต่างๆ ตามสากล
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน)
100 ม.3 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
Bang Tanai Pak Kret Nonthaburi 10110
See Map