JobThai
บริษัท มิลลิเมด จำกัด เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอางค์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2543 และมียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยความใส่ใจในทุกกระบวนการผลิต เราจึงได้รับการรับรองมารตรฐานสากลดังนี้ GMP(PIC/S)Certificate ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(ประเทศไทย) GMP Certificate(JP-PMDA)ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจาก Pharmaceuticals and Medical Devices Agency ประเทศญีปุ่น ในการผลิตยาฉีดกลุ่ม Cephalosporin ISO 9001:2008 การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ สะท้อนให้เป็นถึงความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร ISO 14001:2004 การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ISO 17025:2005 การรับรองมารตรฐานความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ ครอบคลุมทุกด้านของระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัตการ การควบคุมเอกสาร การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน สถานที่และภาวะแวดล้อม เครื่องมือ การประมาณค่าความไม่แน่นอน หลักฐานความสอบกลับได้ การสุ่มตัวอย่าง เป็นต้น ภาพรวมการประกอบธุรกิจ บริษัท มิลลิเมด จำกัด ได้กำหนดการประกอบธุรกิจเพื่อผลิตและจัดจำหน่ายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ อีกทั้งยังรับจ้างผลิตโดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าด้วย โดยแบ่งกลุ่มการผลิตออกเป็นดังนี้ 1.กลุ่มการผลิต 1.1 รับผลิต แบ่งบรรจุและจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน โดยแยกหมวดดังนี้ - ยาเม็ด - ยาแคปซูล - ยาครีม / เจล - ยาผง - ยาน้ำ - ยาปราศจากเชื้อ (Sterile) 1.2 รับผลิตเครื่องสำอางค์, ครีม และรับบรรจุผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 1.3 รับผลิตและจัดจำหน่ายยาสัตว์ - ยาผง - ยาละลายน้ำ 1.4 รับผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์ - ประเภทหัวอาหาร (PREMIX) - ประเภทอาหารเสริม 1.5 รับผลิตและจัดจำหน่ายอาหาร, อาหารเสริม - เครื่องดื่มเกลือแร่ - การ์ซีเนีย, เครื่องดื่มบุกผง - ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทสมุนไพรต่างๆ 2. การประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ 2.1 ลักษณะการผลิตหรือบริการ การดำเนินธุรกิจของบริษัท มิลลิเมด จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายโดยแบ่งกลุ่มการผลิตออกเป็นดังนี้ 2.1.1 ผลิตและจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ 2.1.2 ผลิตและจัดจำหน่ายยาสำหรับสัตว์ 2.1.3 ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์ 2.1.4 ผลิตและจัดจำหน่ายอาหาร, อาหารเสริม 2.1.5 ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสำอางค์โดยการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะเน้นการรับจ้างผลิตเป็นหลัก
Benefits
1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2.โบนัสตามผลประกอบการ 3.ปรับค่าจ้างประจำปี 4.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 5.ตรวจสุขภาพประจำปี 6.ทุนการศึกษาบุตร 7.อบรม/สัมมนา 8.ยูนิฟอร์ม 9.เบี้ยขยัน 10.ซื้อผลิตภัณฑ์ราคาพนักงาน
10 Positions
Contacts
บริษัท มิลลิเมด จำกัด
193 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์
Pak Khlong Bang Pla Kot Phra Samut Chedi Samut Prakan 10290
Directions
- รถเมล์สาย 20 (คันใหญ่สีส้ม) สายดินแดง-พระสมุทรเจดีย์ - รถตู้ สาย บางประแก้ว-พระสมุทรเจดีย์ อยู่ตรงช่วงปากซอย สุขสวัสดิ์ 84 (ซอยคู่สร้าง)
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer