บริษัท สากลธุรกิจเลิศรวมมิตร จำกัด
บริษัท ฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับส่งออกอาหารสำเร็จรูปไปแถบยุโรปและบริษัทฯได้ขยายสาขาไปที่ประเทศพม่า ต้องการบุคลากรร่วมดำเนินงาน ดังนี้
Benefits
- เบี้ยขยัน - โบนัสประจำปี
zero position en
Contacts
บริษัท สากลธุรกิจเลิศรวมมิตร จำกัด
11 ซ.รามคำแหง 24 แยก 4 (ถาวรธวัช 2)
Hua Mak Bang Kapi Bangkok 10240